SHINE Intelligenstjek

Tjekliste for højtbegavede elever – til dig som underviser i grundskolen

SHINE Intelligenstjek har til formål, at langt flere højtbegavede børn i grundskolen identificeres. Nogle højtbegavede børn er lette at identificere. Andre er mere vanskelige, for noget kan skygge for begavelsen. Det har vi med SHINE Intelligenstjek forsøgt at imødekomme ved også at angive kendetegn hos højtbegavede børn i mistrivsel eller højtbegavede børn med en diagnose.

Med udgangspunkt i en række konkrete kendetegn på høj begavelse, hjælper vi dig til at blive klogere på, hvem i klassen, der muligvis er højt begavet.


Start intelligenstjek

Tjekliste højtbegavet elever

VEJLEDNING

Sådan bruger du SHINE Intelligenstjek

1

Inden du starter

For ikke at overse høj begavelse bør SHINE Intelligenstjek gennemføres på alle elever i klassen. Også på dem, du i første omgang ikke forestiller dig, er højt begavet. Det er en fordel at have et klassefoto eller en elevliste foran dig. Vi anbefaler, at du i første omgang arbejder alene med SHINE Intelligenstjek, og forholder dig til, hvordan DU ser og oplever eleven.

2

Undervejs

SHINE Intelligenstjek er bygget op om en række kendetegn på høj begavelse. Undervejs bliver du bedt om at tage stilling til disse kendetegn. Nogle af kendetegnene er måske ikke de første, du tænker på i forhold til høj begavelse. Et umiddelbart negativt kendetegn kan være et tegn på et højtbegavet barn i mistrivsel eller et højtbegavet barn med en diagnose. Antallet af kendetegn tilpasses dine svar.

3

Tilbagemelding

På baggrund af dine svar udarbejder og sender vi dig en elevprofil, der indikerer, om eleven er højt begavet. Ud fra elevprofilen er det efterfølgende interessant at kigge på, hvordan de andre i teamet har set og vurderet eleven. Måske ser du et potentiale, andre slet ikke ser. Elevprofilen er vejledende i forhold til høj begavelse og bør ikke stå alene.

SHINE Intelligenstjek er baseret på eksperters faglighed

SHINE Intelligenstjek er udarbejdet af stifter af SHINE akademiet Rikke Christensen og psykolog Dea Franck, på baggrund af mange års kliniske, praktiske og didaktiske erfaringer med børn i den danske grundskole. SHINE Intelligenstjek er derudover inspireret af psykolog Ph.D. Linda Silverman, Cand.pæd.psyk. Ph.D. Poul Nissen og psykolog Ph.D. Ella Idsøes forskning med højtbegavede børn.

SHINE Intelligenstjek tager udgangspunkt i typiske kendetegn hos højtbegavede børn. Det er disse kendetegn, du som underviser skal forholde dig til i SHINE Intelligenstjek. Har eleven mange af de typiske kendetegn, sandsynliggør det, at eleven er højt begavet. SHINE Intelligenstjek tager også stilling til, hvordan den høje begavelse kan komme til udtryk hos højtbegavede elever i mistrivsel. Nogle af kendetegnene kan i et vist omfang også være til stede hos normaltbegavede børn.

Besøg Rikkes Facebook side om højtbegavede børn
Besøg Deas Facebook side Dea Franck

Sådan bruger du elevprofilerne

Med SHINE Intelligenstjek får du et let forståeligt og hurtigt værktøj til at skabe en elevprofil, der indikerer, om eleven er højtbegavet. SHINE Intelligenstjek bør ikke stå alene, når det kommer til identifikation af højtbegavede børn. Der er meget på spil, og der er mange brikker i puslespillet.

Elevprofilerne kan bruges som afsæt for dialog med dine kolleger og i skole-hjemsamarbejdet. Når du kender dine elevers potentiale, har du de bedste forudsætninger for at tilrettelægge tiltag og undervisning, der understøtter deres læring og trivsel.

Vi sender elevprofilen til den e-mail, du har skrevet i kontaktformularen. Det er desværre ikke muligt at genfremsende resultatet. Dine svar og vores vurdering bliver ikke gemt.

Er du blevet mere nysgerrig på højtbegavede elever, deres kendetegn og hvordan du tilgodeser dem i din undervisning, kan du finde inspiration i vores online kursusforløb målrettet fagprofessionelle i grundskolen. Gennem disse kurser får du viden om højtbegavede børn og konkrete metoder og værktøjer.

Rigtig god fornøjelse.

elevprofil-19