Clever Consulting Intelligenstjek

Clever Consultings Intelligenstjek har til formål, at langt flere højtbegavede børn i grundskolen identificeres. Nogle højtbegavede børn er lette at få øje på, for de er dygtige og passer ind. Andre er mere vanskelige, for noget kan skygge for begavelsen.

Det har vi med Clever Consultings Intelligenstjek, som er udviklet af Rikke Christensen fra Clever Consulting og psykolog Dea Franck, forsøgt at imødekomme ved også at angive kendetegn hos højtbegavede børn i mistrivsel eller højtbegavede børn med en diagnose.

Ingen børn er ens – heller ikke højtbegavede børn. Med udgangspunkt i en række kendetegn på høj begavelse, hjælper vi dig til at blive klogere på, hvem i klassen, der muligvis er højt begavet.

God fornøjelse med vores Intelligenstjek

Rikke Christensen, Clever Consulting

Højtbegavet elev? Let og hurtig online tjekliste for undervisere i grundskolen


Vil du læse mere om Intelligenstjek. På hvilke principper er den udviklet og hvordan du bruger den. Find Intelligenstjek vejledning her.