SHINE akademiet

Din online vej til viden om højtbegavede børn

Hos SHINE akademiet kan du blive klogere på højt begavede børn, når du vil, og hvor du vil. 

Vores ønske er, at alle med interesse i børns læring og trivsel har let og fleksibel adgang til viden om højtbegavede børn. Hos os finder du derfor online kurser om både identifikation og undervisning samt konkrete værktøjer og vores bedste anbefalinger til og om højtbegavede børn.

Kurserne er målrettet dig som arbejder i grundskolen og tager udgangspunkt i det danske skolesystem. 

Højtbegavede børn med en IQ på over 125 udgør cirka 5 % af en årgang. Det svarer til, at der i gennemsnit sidder en til to højtbegavede elever i hver klasse, som har brug for flere og andre udfordringer end klassekammeraterne. Får de ikke det, risikerer omkring 40 % af dem at komme i mistrivsel. Det tal kan du være med til at ændre på.

Fra 2024 er det forventet, at du på skolen har viden og værktøjer til at identificere og fagligt udfordre højtbegavede elever. Det er ikke en nem opgave, for den forudsætter grundlæggende viden om højtbegavede elevers styrker og udfordringer, og hvordan vi imødekommer dem i vores undervisning.

Lige netop det, har vi stor erfaring med. Derfor har vi lavet en række kurser, der hjælper dig godt i gang med opgaven. 

For os er det vigtigt, at viden og indsatser gør en forskel.

De bedste hilsner
Rikke & Lotte


Læs mere om vores kurser

Visuel podcast om WISC test

Lyt med når psykolog Dea Franck og skolekonsulent Rikke Christensen diskuterer WISC-V testen.
Der bygges bro mellem de to verdener – den danske grundskole og den kliniske verden, når de to eksperter i højtbegavede børn taler om test af højtbegavede elever. Hvad er en WISC-V test? Hvad vi kan bruge intelligenstest til i grundskolen?  Hvad siger den samlede IQ om eleven? Og hvad med diagnoser?

“Meget troværdige og formidler det på en saglig måde. Samtidig fornemmer man at I tænker meget på børnenes trivsel”

“Kurset giver en meget god forståelse af WISC-testens anvendelighed både i forhold til at afdække barnets læringstil og i forhold til at forstå og møde barnet på den mest hensigtsmæssige måde.”

Annesofie Rensch
Mor til en HB dreng og rådgivende konsulent i Gifted Children

Læs mere

SHINE Intelligenstjek

SHINE Intelligenstjek har til formål, at langt flere højtbegavede børn i grundskolen identificeres. Nogle højtbegavede børn er lette at identificere. Andre er mere vanskelige, for noget kan skygge for begavelsen. Det har vi med SHINE Intelligenstjek forsøgt at imødekomme ved også at angive kendetegn hos højtbegavede børn i mistrivsel eller højtbegavede børn med en diagnose. Ingen børn er ens – heller ikke højtbegavede børn.

Med udgangspunkt i en række konkrete kendetegn på høj begavelse, hjælper vi dig til at blive klogere på, hvem i klassen, der muligvis er højt begavet.

God fornøjelse med SHINE online tjekliste.


Læs mere om SHINE Intelligenstjek

Tjekliste højtbegavet elever

Grundskolen har brug for en særlig indsats for højtbegavede børn

1-2 børn i hver klasse er højt begavede

2% af en årgang har en IQ, der ligger lige så langt fra normalen, som børn med mental retardering. Højtbegavede børn tænker, sanser og føler anderledes end andre børn.

40% højtbegavede børn oplever mistrivsel i deres skolegang

Trods høj begavelse har mange højtbegavede børn store udfordringer med at komme godt gennem grundskolen, og mange får ikke en ungdomsuddannelse.

Højtbegavede børn kan være svære at spotte

Højtbegavede børn er ikke nødvendigvis super dygtige i alle fag. Hvis du ikke er opmærksom på begavelsens særlige kendetegn i mistrivsel, kan barnet let fejllæses som dårligt opdraget, dovent eller som et barn med diagnose.

GRUNDKURSUS

Grundkurset giver dig viden om højtbegavede elevers kendetegn, deres styrker og de udfordringer, der kan være forbundet med at være højt begavet i skolen.

Grundforløbet er til dig, der arbejder med børn og unge i grundskolen eller som har en særlig interesse i deres læring og trivsel.

Bemærk, at alle vores kurser og materialer tilgås online, så de kan tilpasses lige netop din hverdag.


Få et tilbud

FOR LÆRERE

Forløbet gør dig skarp på undervisning af højtbegavede elever i samspil med resten af klassen. Forløbet tager et grundigt favntag med både identifikation, differentiering, materialer og kommunikation.

Forløbet hjælper dig med at gøre undervisningen god for alle: Både dig, den højtbegavede elev og hele klassen. Indholdet er praksisnært og med i forløbet får du en række materialer, vejledninger og downloads.


Få et tilbud

FOR PÆDAGOGER

Forløbet er til dig, der arbejder som pædagog i skolen eller på sfo. Forløbet gør dig skarp på identifikation af højtbegavede børn i sfo og fritidsdel.

Vi zoomer ind på aktiviteter og lege, der motiverer højtbegavede børn, organisering af aktiviteter, højtbegavede børn og fællesskaber, og hvordan du kan nuancere samarbejdet med familien.

 


Få et tilbud

FOR LEDERE

Forløbet er målrettet ledere i grundskolen med fokus på organisering og forankring af systematiske indsatser, der styrker og støtter højtbegavede børns læring og trivsel.

Du får viden, værktøjer og konkret vejledning, så arbejdet med højtbegavede børn kan være med til at løfte hele skolen, så den bliver et aktivt tilvalg for de 10 % bedst begavede uden at tage noget fra andre – tværtimod.


Få et tilbud

SHINE akademiets nyhedsbrev

Skriv dig op til vores nyhedsbrev i bunden af siden og bliv blandt de første til at høre, når SHINE akademiet kommer med nyt.